در این یادداشت وارن بافت از اهمیت شخص مقابل می‌گوید که قرار است با او معامله کنیم.

قوانین موفقیت قسمت 5

هر گز با یک آدم بد نمی‌شود یک معامله خوب انجام داد.

یک آدم بد بد است و یک آدم بد هرگز نمی‌تواند یک معامله خوب انجام دهد. پس برای معامله کردن به سراغ آدم های بد نروید. دنیا پر است از آدم های معمولی ای به قدر کافی خوب! مطمئن باشید معامله با یک آدم دروغ‌گوی غیر صادق به جای خوبی ختم نمی‌شود. پس حتما اول هر معامله از خود این سوال را بپرسید: " آیا می‌شود به این آدم اعتماد  کرد؟" اگر جوابتان منفی است فورا میز مذاکره را ترک کنید و به دنبال یک فرد صادق بگردید. (البته حواستان باشد که فریبتان هم ندهند.) فکر کنید درون هواپیمای هستید. فقط وقتی می‌توان با چتر نجات به پایین پرید که از سلامت چتر نجات مطمئن باشید. پس با طناب پوسیده کسی به درون چاه نروید. اگر الان به آنها اعتقاد ندارید؛ در آینده هم نخواهید داشت. پس همین ابتدا کاری را انجام دهید که در انتها می‌خواهید انجام دهید. وارن بافت خود این درس را زمانی آموخت که در هیئت مدیره شرکت "سالمون بادرز" بود. برخلاف نظر او صرافان شرکت در شرایطی که بعضی از مسائل شرکت "رابرت مکسول" بودار بود به معامله با آنها ادامه دادند. ازجمله مسائل می‌شد به نام مستعار مدیر شرکت اشاره کرد. بعد از سقوط شرکت مکسول، شرکت سالمون برای پس گرفتن پول خود به دردسر بزرگی افتاد. چون بر عکس آنها که زمینه همکاری خوبی را فراهم کرده بودند، شرکت مقابل فضای همکاری را غیر شفاف و سخت می‌کند. آدم ها و شرکت های بد و بی اصلت همیشه اینگونه معامله می‌کنند. پس از همان ابتدا به دنبال آدم مطمئن و قابل اعتماد باشید و خود را به دردسر نیندازید.