در این یادداشتوارن توضیح میدهد که تنها زمان مناسب بر روی یک قرار داد، قبل از امضای آن است.

قوانین موفقیت قسمت 7

ناپلئون یک جمله معروف دارد که شما را تشویق می‌کند تا حرفی را به زبان بیاورید که بتوانید زیرش را امضا کنید. اما وارن بافت در دنیای واقعی امروز زندگی می‌کند و عالمانه به ما گوشزد می‌کند که زیر یک توافق شفاهی زدن خیلی آسان تر است و وقتی یک قرار داد امضا شد عملا معامله انجام شده است و انصراف از آن تقریبا بدون قبول ضرر و زیان غیر ممکن است. پس قبل از اینکه چیزی را امضا کنید همه محاسبات خود را انجام دهید چون بعد از امضا نمی‌توانید برگردید و دوباره فکر کنید که آیا این معامله برای شما معامله خوبی بوده است؟ قبل از امضای قرار داد همه چیز هایی که ممکن است اتفاق افتد را تصور کنید و خوب همه چیز را بررسی نمایید. تفکر و تعمق درست و منطقی شما قبل از هر اقدامی بهترین کار برای آن است که در برابر آنچه امضا کرده اید محفوظ بمانید.(در این رابطه حتما با یک مشاور حقوقی خوب مشورت کنید. به یاد داشته باشید که قرار داد دستور العملی است برای روزهایی که با طرف مقابل توافق نظر ندارید پس دست خود را برای آن زمان نبندید.)

وارن با خرید فروشگاه مبل نبراسکا این موضوع را یاد گرفت. او در زمان قرار داد با مالک فروشگاه، خانم "رز بلاکین" 89 ساله فراموش کرد بندی را در نظر بگیرد که فعالیت های او را محدود کند. درست چند سال بعد خانم بلاکین یک مغازه جدید در همان خیابان افتتاح کرد و کلی از مشتریان سابق خود را دوباره جذب کرد. این کار او باعث شد که فروشگاه نبراسکا ضرر قابل توجهی را متحمل شود و وارن مجور شد بعد از چند سال رقابت تنگاتنگ مغازه جدید او را به قیمت 5 میلیون دلار از او بخرد و اینبار با ایجاد بندی در قرار داد، اشتباه خود را دوباره مرتکب نشد. خانم بلامکین 103 سال عمر کرد و تا آخرین لحظاتزندگی مشغول تجارت بود ولی دیگر نتوانست ضرر جدیدی به وارن بافت بزند.