وارن بافت در این یادداشت قاطعیت در سرمایه گذاری را توضیح می‌دهد و بیان می‌کند از تصمیمات درست خود دست نکشید تا پاداش متعهد ماندن را به دست آورید.

قوانین موفقیت قسمت 9

به گونه ای سرمایه گذاری کنید که انگار راه برگشتی ندارید. 

وارن یادگرفته است وقتی یک سرمایه گذاری سقوط نخواهد کرد که بااطمینان، هوشمندانه و واقع بینانه، از روی عقل و با قاطعیت گرفته شده باشد. مثل ازدواج یک انسان بالغ که هیچ وقت بدون تحقیق، ملاقات، بررسی و بحثسر مسائل مختلف و تفکر و تعمق طولانی صورت نمی‌گیرد. حتی او از مشورت و گرفتن مشاوره هم غافل نشده و مانند یک مسیحی کاتولیک به گونه ای ازدواج می‌کند که گویی راه برگشتی وجود ندارد. در مورد سمایه گذاری هم اینگونه عمل کنید. بدون تحقیق و بررسی همه جانبه نمی‌توان سرمایه گذاری کرد. اما این گذر زمان است که پول می‌سازد. در سال 1973 وارن 11 میلیون دلار در شرکت وانگتن پست سرمایه گذاری کرد و تا الان با این شرکت ادامه داده است. این گذر زمان باعص شده سرمایه او را به 105 میلیارد دلار رشد کند. تعهد به ماندن، پاداش های زیادی به همراه دارد اگر تصمیم درست را در زمان درست بگیریم و ادامه دهیم.