این امتحانات سال 8 صبح های پنج شنبه شروع شده و تا پایان جمعه امکان شرکت در آزمون وجود دارد.

برنامه امتحانات "یک آزمون" کنکور 99

در زیر برنامه امتحانات کنکور آزمایشی "یک‌آزمون " برای سال 99  آورده شده است، اما ذکر نکات زیر خالی از لطف نیست:

1- در باره ویژگی این امتحانات می‌توانید اینجا را مطالعه کنید.

2- به دانش آموزانی که در این امتحانات شرکت ‌می‌کنند بانک سوال رایگان، آزمون ساز، مشاوره هفتگی و... داده می‌شود.

3- این امتحانات برای کنکور 99 برگزار می‌شود؛ زمان برگزاری امتحانات بچه های پایه های دیگر کمی متفاوت است که برنامه آن را می‌توانید در اینجا ببینید.

4- برای ثبت نام در این امتحانات می‌توانید  اینجا استفاده کنید.


برنامه آزمون های هفتگی سایت all41.ir  برای کنکور 99 بر اساس متد EAOE
 
  امتحانات در روز پنج شنبه ساعت 8 صبح شروع شده و تا جمعه ساعت 24 برای شرکت در آزمون فرصت دارید.  
   
  شماره آزمون 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  تاریخ 11 مهر 25 مهر 2 آبان 16 آبان 30 آبان 14 آذر 21 آذر 28 آذر 26 دی  
  نوع     جامع ماهانه   جامع ماهانه     جامع ماهانه جامع  
  تعداد سوال هر درس هر درس هر درس هر درس هر درس هر درس هر درس طرح دی  
  25 سوال 25 سوال 25 سوال 25 سوال 25 سوال 25 سوال 25 سوال هر درس  هر درس   
    5 سوال مرور 5 سوال مرور 5 سوال مرور 5 سوال مرور 5 سوال مرور 5 سوال مرور 25 سوال 25 سوال  
                       
  شماره آزمون 10 11 12 13 14 15 16 17    
  تاریخ 10 بهمن 17 بهمن 1 اسفند 22 اسفند 7 فروردین 14 فروردین 28 فروردین 11 اردیبهشت    
  نوع       جامع ماهانه جامع جامع        
  تعداد سوال هر درس هر درس هر درس طرح عید هر درس هر درس    
  25 سوال 25 سوال 15 سوال هر درس  هر درس  هر درس  25 سوال 25 سوال    
  5 سوال مرور 5 سوال مرور 5 سوال مرور 25 سوال 25 سوال 25 سوال 5 سوال مرور 5 سوال مرور    
                       
  شماره آزمون 18 19 20   تعداد آزمون ها
  تاریخ 25 اردیبهشت 8 خرداد 22 خرداد   10 آموزشی
  نوع جامع جامع جامع   4 جامع ماهانه
    آماده سازی کنکور   6 جامع 
  تعداد سوال مطابق کنکور مطابق کنکور مطابق کنکور   20 تعداد کل آزمون ها