با توجه به اینکه دوماه تا کنکور مانده، برای مرور و جمع بندی ادبیات کنکور 98 تصمیم گرفتیم منابع خوبی را بهتون معرفی کنیم.

منابع جمع بندی ادبیات کنکور 98

برای جمع بندی  ادبیات ۳تا کتاب خوب معرفی میکنم:
1- خط ویژه گاج که بیشتر شامل تستهای کنکوره
2- مهر و ماه یه کتاب خیلیی قوی توی بخش درسنامه با تستای کم
3- همایش نشر دریافت :که متاسفانه تست نداره اما می‌شه به عنوان یک درسنامه خیلی قوی بهش نگاه کرد.

*کسانی که تا حالا خوب خوندن بهتر است خط ویژه استفاده کنن و اونایی که تا حالا خوب نخواندن و می‌توانند  در دو ماه باقی مونده از مهر و ماه یا نشردریافت به عنوان درسنامه استفاده کنند.
 

دسته بندی: جمع بندی کنکور 98