این دوره بر اساس چاپ کتاب قدیم می باشد.

سرفصل دوره

  اَلدَّرْسُ الَْاوَّلُ: مُراجعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ وَ الثّامِنِ

  رفتن به صفحه فصل
  14 هزار تومان
 • 1

  درس اول

  محتوای رایگان
 • اَلدَّرْسُ الثّاني: اَلْعُبورُ الْآمِنُ

  رفتن به صفحه فصل
  14 هزار تومان
 • 2

  درس دوم

 • اَلدَّرْسُ الثّالِثُ: جِسْرُ الصَّداقَةِ

  رفتن به صفحه فصل
  14 هزار تومان
 • 3

  درس سوم

 • اَلدَّرْسُ الرّابِعُ: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ

  رفتن به صفحه فصل
  14 هزار تومان
 • 4

  درس چهارم

 • اَلدَّرْسُ الْخامِسُ: اَلرَّجاءُ

  رفتن به صفحه فصل
  14 هزار تومان
 • 5

  درس پنجم

 • اَلدَّرْسُ السّادِسُ: تَغييرُ الْحَياةِ

  رفتن به صفحه فصل
  14 هزار تومان
 • 6

  درس ششم

 • اَلدَّرْسُ السّابِعُ: ثَمَرَةُ الْجِدِّ

  رفتن به صفحه فصل
  14 هزار تومان
 • 7

  درس هفتم

 • اَلدَّرْسُ الثّامِنُ: حِوارٌ بَينَ الزّائِرِ وَ سائِقِ سَيّارَةِ الُْجْرَةِ

  رفتن به صفحه فصل
  14 هزار تومان
 • 8

  درس هشتم

 • اَلدَّرْسُ التّاسِعُ: نُصوصٌ حَوْلَ الصِّحَّةِ

  رفتن به صفحه فصل
  14 هزار تومان
 • 9

  درس نهم

 • اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ: اَلَْمانَةُ

  رفتن به صفحه فصل
  14 هزار تومان
 • 10

  درس دهم

عربی نهم
مدت دوره
0دقیقه
تعداد فصل
10
تعداد جلسات
10
140 هزار تومان
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
عربی نهم
مدت دوره
0دقیقه
تعداد فصل
10
تعداد جلسات
10
140 هزار تومان
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
سید محمد صادق حسینی
درباره مدرس

مدیر مدرسه

 • 0
 • 0

سبد خرید

140 هزار تومان