تعداد دانشجو :
نوع آزمون: مجموعه امتحان
سطح آزمون: مقدماتی
بودجه بندی: ندارد
مهارت ها:
کلمات کلیدی: هوش - بهره ی هوشی - ضریب هوشی - ریون کودکان
مدت دوره
40دقیقه
پیام مشاور
ندارد
تعداد سوالات
36
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها

بدون اغراق، همه والدین از صمیم قلب تمایل دارند که کودکانشان از درک بالا بهره مند بوده تا بتواند بسیاری از موضوعات و آموزه های جدید را فرا گیرد. به طور کلی، هوش از جمله فرآیندهای روانی جالب و در عین حال جذاب وجودی انسان می باشد که جلوه های آن به میزان متفاوت در انسان به چشم می خورد. از سوی دیگر، از جمله عوامل ضروری و مهم برای ارتقای سطح کیفی زندگی، برخورداری از بهره هوشی کافی می باشد. بر این اساس، چنانچه فرد از هوش متوسط یا بالایی برخوردار باشد، به راحتی قادر خواهد بود مسائل پیش رو حل کرده و بدون دغدغه و مشکلی از آن عبور نماید. کودکان نیز از این قاعده مستثنا نمی باشند. بر همین اساس، در پرتو سنجش هوش کودک می توان بهره هوشی و میزان هوش کودک را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. هدف اصلی و نهایی از سنجش هوش کودک، شناسایی بهتر و مطلوب تر میزان جنبه های مختلف هوش، برای تقویت، رشد و در عین حال شناسایی استعدادها و توانایی کودک می باشد. به طور معمول، سنجش هوش کودک برای والدین کودکان موضوع جالب و جذابی محسوب می شود. این امر در والدینی که برای اولین بار داشتن فرزند را تجربه می کنند، بیش از پیش اهمیت و ضرورت می یابد. در این زمینه باید خاطر نشان نمود که سنجش هوش کودک، به ویژه در سنین پایین کار راحتی نبوده که بتوان به وسیله عموم مردم و والدین آن را اجرایی نمود. یکی از مهمترین و کاربردی ترین آزمون هایی که می توان از آن برای سنجش هوش کودکانمان استفاده کرد ، تست ریون کودکان می باشد که در قالب تصاویر گوناگون و سنجش ارتباط موضوعی و مفهومی بین تصویر صورت سوال با تصویر شش گزینه ی مورد نظر از سطح ساده به دشوار ، می توان بهره ی هوش کودک خودمان را اندازه گرفته و برای پیشرفت و ارتقای آن نیز فعالیت های گوناگونی را انجام داد . آزمون هایی صقبلثصقشلب  

مدت دوره
40دقیقه
پیام مشاور
ندارد
تعداد سوالات
36
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
درباره طراح آزمون

دسته بندی ها

روانشناسی-