تعداد دانشجو :
نوع آزمون: مجموعه امتحان
سطح آزمون: مقدماتی
بودجه بندی: ندارد
مهارت ها:
کلمات کلیدی:
مدت دوره
دقیقه
پیام مشاور
ندارد
تعداد سوالات
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها

مدت دوره
دقیقه
پیام مشاور
ندارد
تعداد سوالات
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
درباره طراح آزمون

دسته بندی ها