تعداد دانشجو :
نوع آزمون: مجموعه امتحان
سطح آزمون: مقدماتی
بودجه بندی: ندارد
مهارت ها:
کلمات کلیدی: مدیریت- تعارض- توماس- کیلمن- اجتناب- تسلیم- مصالحه- رقابت- تعامل- پرسشنامه- تست- امتحان- سبک- حل مسئله- all41- هم برای یکی- allforone- lndvdj juvq- lndvdj- juhvq- ili fvhd d;d- tomas- kilman- حل- اختلاف
مدت دوره
30دقیقه
پیام مشاور
ندارد
تعداد سوالات
30
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها

همه‌ی ما باید این مهارت را به دست آوریم که بتوانیم از میان همه‌ی سبک‌های حل تعارض در شرایط متفاوت بهترین راه را انتخاب کرده و مورد استفاده قرار دهیم. اما معمولاً اکثر افراد به سمت بیشتر تمایل دارند از دو یا سه روش استفاده کنند و در همه تعارض‌ها بدون نگاه کردن به شرایط از روشی که بلد هستند استفاده می‌کنند. شناخت دقیق این موضوع می‌تواند به ما کمک کند تا بر روی رفتار خود بهتر متمرکز شویم تا بتوانیم رفتار بهتری را از خود بروز دهیم و اگر کاستی وجود دارد مهارت های خودرا افزایش دهیم. پرسشنامه 30 سوالی توماس کیلمن، به ما کمک می‌کند سبک‌های غالب حل تعارض (Dominant Conflict Resolution Styles) را در مورد خودمان، بهتر و ساده‌تر تشخیص دهیم. در پایان این تست شما می‌توانید به این بخش خود بیشتر آگاه شوید.

مدت دوره
30دقیقه
پیام مشاور
ندارد
تعداد سوالات
30
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
درباره طراح آزمون

دسته بندی ها

روانشناسی-