تعداد دانشجو :
نوع آزمون: مجموعه امتحان
سطح آزمون: مقدماتی
بودجه بندی: ندارد
مهارت ها:
کلمات کلیدی:
مدت دوره
0دقیقه
پیام مشاور
ندارد
تعداد سوالات
29
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها

مدت دوره
0دقیقه
پیام مشاور
ندارد
تعداد سوالات
29
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
درباره طراح آزمون

دسته بندی ها