تعداد دانشجو :
نوع آزمون: مجموعه امتحان
سطح آزمون: مقدماتی
بودجه بندی: ندارد
مهارت ها:
کلمات کلیدی: پرسشنامه - آزمون - مهارت - ها - ی - زندگی - جامعه - اجتماع - همه - چیز - درباره - ده - test - TEST - ویژگی - توانایی -
مدت دوره
100دقیقه
پیام مشاور
ندارد
تعداد سوالات
100
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها

\r\n \\r\\n مهارت های زندگی عبارت اند از مجموعه توانایی هایی که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند. این توانایی ها فرد را قادر می سازند تا مسئولیت نقش های اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران به خواسته ها، انتظارات و مشکلات روزانه به ویژه در روابط بین فردی به صورت مؤثری رو به رو شود. در دنیای کنونی و چالش های رو به رو آموزش و پرورش نقش مؤثری در آموزش این مهارت ها به دانش آموزان دارد تا آن ها را برای رویارویی با تعارض و کشمکش ها آماده کند. این مهارت ها را به نوعی مهارت های رشدی نیز نام نهاده اند. بنابراین آموزش این مهارت ها را باید از دوره های پیش دبستان و دبستان آغاز کرد. تحقیق حاضر به منظور دست یابی به مهارت های مورد نیاز دانش آموزان همچنین اولویت بندی مهارت ها می باشد. مهارتهای مورد نیاز عبارتند از: مهارت تصمیم گیری، مهارت حل مسئله، مهارت تفکر انتقادی، مهارت فن آوری اطلاعات، شهروند جهانی بودن، مهارت های حرفه ای، مهارت والدینی، مهارت اداره زندگی واضح است که شما می توانید توسط این آزمون به حدودی از مهارت های خود آگاه شوید. \r\n \r\n \\r\\n \r\n

مدت دوره
100دقیقه
پیام مشاور
ندارد
تعداد سوالات
100
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
درباره طراح آزمون

دسته بندی ها

روانشناسی-