تعداد دانشجو :
نوع آزمون: مجموعه امتحان
سطح آزمون: مقدماتی
بودجه بندی: ندارد
مهارت ها:
کلمات کلیدی: TEST - test - پرسشنامه - همه - چیز - درباره ی - پرسشنامه - آزمون - روانشناسی - روان - روانی - سنخ - طبقه - نمای - شخصیت - شخصیتی - ارزش - عامل - عوامل - ها - ی - P.V.Q - p.v.q - جامعه - اجتماعی -
مدت دوره
40دقیقه
پیام مشاور
ندارد
تعداد سوالات
80
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها

در دوره ای از تاریخ روان سنجی، عقیده بر این بود که افکار اجتماعی شامل چندین نوع است که نمی توان آنها را شناخت و اندازه گیری کرد. مردم مطمئن بودند که تنها روان سنجی که توانست این اندازه گیری را انجام دهد ، ترستون (1959)Turstone، بود . حدود قرن بیستم از زمانی که ترستون ،این دیدگاه را ارائه داد، پیشرفت قابل ملاحظه ای در مفهوم ارزش ها رخ داده است . در حال حاضر ، ارزش ها متفاوت از نگرشها و باورها مورد بررسی قرار می گیرند . آنها یکی از ابعاد انگیزه را تشکیل می دهند، اگرچه در آن زمان هیچ کدام از روان شناسان اجتماعی در تعریف ارزش ها، هم رأی نبودند و اغلب آنها بر این عقیده بودند که ارزش مفهوم مطلوبی از هدفها، آرزوها، غایت ها یا شیوه های عملی است که رفتار انتخابی بشر را می سازد. مواردی که در پرسشنامه ارزش های شخصیتی مورد بررسی قرار میگیرد: ارزش مذهبی ، ارزش اجتماعی ، ارزش مردمی ، ارزش زیبایی ، شناختی ارزش ، اقتصادی ارزش دانش ، ارزش لذت جویانه ، ارزش قدرت ، ارزش وجهۀخانوادگی و ارزش سلامتی

مدت دوره
40دقیقه
پیام مشاور
ندارد
تعداد سوالات
80
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
درباره طراح آزمون

دسته بندی ها

روانشناسی-