درباره ما

همان‌گونه که مکتب‌خانه ها جای خود را به مدارس دادند؛ به احتمال زیاد دانشگاه، به معنی و مدل فعلی، در چند دهه آینده از بین خواهد رفت و ما شاهد شکل گیری بستر جدیدی از آموزش خواهیم بود. "All For One"  یا "همه برای یکی" فضایی برای آموزش را به سبک آیندگان ایجاد خواهد کرد. در نظام آموزشی فعلی برای آموزش یک موضوع معمولی مجبوریم زمان بسیاری را صرف کنیم و از بین حجم زیادی از مطالب بی مصرف و تاریخ انقضا گذشته، مطالبی را یاد بگیریم که گاهی هیج کاربردی برای ما ندارد. شاهد مثال آن می‌تواند دروس دانشگاهی برای اخذ مدرک لیسانس باشد که اکثرا این دور باطل را طی نموده‌ایم. به حتم خیلی کاربردی تر و معقول تر می‌شد مطالبی مفید تری را یاد گرفت. ما در اینجا به شما کمک می‌کنیم تا بتوانید  به آخرین اطلاعات و مطالب علمی  سطح اول دنیا با هزینه بس...

<<در ادامهتیم ما

محمد مهدی ترحمی

ترمه پودینه

نیما سادی نیا

سعید شاهپری