بانک سوال

برای مطالعه یا سنجش میزان یادگیری دروس، وجود سوالات استاندارد و طبقه بندی شده که توانایی تست زدن، ساخت آزمون و... را داشته باشد بسیار مفید و کاربردی است. مجموعه سایت ‌Allforone.ir با جمع آوری سوالات و طبقه بندی آن به سطوح مختلف از جمله :  سخت و آسان و متوسط و مشخص کردن ضریب تکرار آن در امتحانات، سعی کرده مهم بودن سوالات را ارزیابی کند و آن ها را با پاسخ های کاملا تشریحی به تفکیک هر کتاب، پایه و مقطع تحصیلی در اختیار دانش آموزان و مدرسین  قرار دهد تا  بتوانند با داشتن آن،  آزمون های هدف مند از دانش‌آموزان بگیرند و دانش آموزان بتوانند با آن ها  تمرین کرده و از خود امتحان بگیرند و مدارس با بهره گیری از آن بتوانند خدمات باکیفیت تری را ارائه دهند. بانک سوال این مجموعه قابلیت ادیت و ویرایش سوالات بر اساس سلیقه کاربرد را دارد و می‌تواند منبع بس...

<<در ادامه
کتاب

کتاب

- 1 ماهه -

9/000 تومان

خرید کنید
  • پشتیبانی 24 ساعته

- 6 ماهه -

27/000 تومان

خرید کنید
  • پشتیبانی 24 ساعته

- 12 ماهه -

40/000 تومان

خرید کنید
  • پشتیبانی 24 ساعته

پایه

پایه

- 1 ماهه -

30/000 تومان

خرید کنید
  • پشتیبانی 24 ساعته

- 6 ماهه -

88/000 تومان

خرید کنید
  • پشتیبانی 24 ساعته

- 12 ماهه -

140/000 تومان

خرید کنید
  • پشتیبانی 24 ساعته

مقطع

مقطع

- 1 ماهه -

75/000 تومان

خرید کنید
  • پشتیبانی 24 ساعته

- 6 ماهه -

240/000 تومان

خرید کنید
  • پشتیبانی 24 ساعته

- 12 ماهه -

450/000 تومان

خرید کنید
  • پشتیبانی 24 ساعته